PERSONDATAPOLITIK

Persondatapolitik hos Advoret Advokater

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Advoret Advokater.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler:

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse og telefonnummer, som du via kontaktformularen kan afgive.

Advoret Advokater indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Besøger vores hjemmeside, sender os en email eller på anden vis kontakter os.

-Benytter vores kontaktformular (se siden Kontakt “https://advoret.dk/kontakt/”)

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på advoret.dk er Advoret Advokater, Naverland 2, 2. 2600 Glostrup. Telefon: 70 70 72 97. Email: info@advoret.dk

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn, email og evt. adresse og telefonnummer indhenter vi ved brug af kontaktformularen eller evt. ved henvendelse via email eller telefon.

Dine oplysninger vil blive slettet senest 5 år efter, at du har været i kontakt med os eller fået leveret en ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos webhotellet enavn.dk , som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i enavn.dk’s datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata

• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse: info@advoret.dk.

Du kan på denne side finde information om vores Cookiepolitik: advoret.dk/cookiepolitik/