Lever du i et papirløst forhold? Sådan sikrer I hinanden

Det er en udbredt misforståelse, at ugifte samboende efter flere års samliv har samme rettigheder som gifte par. Samboende arver fortsat ikke hinanden – heller ikke selv om man har børn sammen. ADVORET Advokater giver dig her nogle gode råd til, hvordan du og din partner sikrer hinanden bedst muligt.

  • Testamente

Som samboende har I ikke de samme juridiske rettigheder som gifte par. Selvom I har boet sammen i mange år, arver I ikke hinanden, hvis den ene dør. Arven går derimod til den afdødes børn eller nærmest familie. Det er derfor vigtigt at få oprettet et testamente, hvis I ønsker at arve efter hinanden.

  • Samlivskontrakt

Devisen om ’dit er dit, og mit er mit’ gør sig gældende, når formuen skal fordeles mellem et ugift par – både ved opbrud af forhold og ved dødsfald. Hver part beholder altså, hvad denne ejer. For at undgå uenigheder om, hvem der ejer hvad, er det en god idé at oprette en samlivskontrakt. Heri bliver ejerforholdene og udgiftsfordelingen beskrevet, ligesom der også er mulighed for at aftale, hvordan jeres ejendele skal fordeles ved eventuelt brud eller dødsfald.

  • Fælles forældremyndighed

Hvis I som ugifte får et barn sammen, mens I endnu ikke er samboende, får I ikke automatisk fælles forældremyndighed. I sådanne tilfælde skal moren og faren sammen afgive en omsorgs- og ansvarserklæring, og først når den er afgivet, har I fælles forældremyndighed.

Læs mere om familieret HER