Skilsmissehøjtiden er over os

Det nye år ligger traditionen tro hårdt ud med, at rekordmange skilsmissebegæringer lander rundt om på landets advokatkontorer. ADVORET Advokater giver dig juridisk rådgivning og et større overblik over dine rettigheder og muligheder.

Hos ADVORET Advokater ved vi, at det langt fra altid er let at gennemskue, hvad en skilsmisse eller en separation kan have af betydning for dit liv. Der er pludselig en masse forhold, der skal tages stilling til, som måske ikke er blevet overvejet til fulde inden beslutningen om skilsmisse blev taget. Stillingtagen til bodeling, eventuel forældremyndighed samt generelle spørgsmål omkring samværsret og børnebidrag bliver nødvendig. ADVORET Advokater hjælper dig med at tage de nødvendige forholdsregler, inden du træffer den endelige beslutning.

Skilsmisse eller separation?

Hvis du og din partner er enige om, at I vil skilles eller separeres, kan I selv vælge, om I vil starte med at blive separeret, eller om I vil skilles med det samme. Hvis I ikke er enige om at gå fra hinanden, skal I først anmode om separation. Efter 6 måneders separation, har I hver især ret til at blive skilt. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at I ikke automatisk bliver skilt efter en separation. Det er derfor nødvendigt at sende en anmodning om skilsmisse, når I ønsker at blive skilt efter separation.

Samvær, bopæl og børnebidrag

Hvis der er børn involveret, er det vigtigt at tage hensyn til barnets behov. Når I går fra hinanden, skal I beslutte, hvem barnet skal bo hos, samt hvordan I vil fordele samværet mellem jer. Som forældre er I også stadig begge forpligtede til at forsørge jeres barn. I skal som udgangspunkt selv blive enige om bopæl, samvær og størrelsen på børnebidrag. Hvis I ikke kan blive enige, kan I få hjælp hos Statsforvaltningen.

Forældremyndighed

Der sker ikke automatisk ændringer i forældremyndigheden over barnet, når I går fra hinanden. Hvis der opstår uenighed om forældremyndigheden, skal I henvende jer til Statsforvaltningen. Hvis det ikke er muligt at finde frem til en løsning, kan sagen blive indbragt for retten. Det vil her være mulig at ansøge om fri proces, hvormed Staten betaler retssagens omkostninger.

Papirløs skilsmisse

Hvis I har levet sammen i et papirløst forhold, er det hverken nødvendigt med separation eller skilsmisse. Hvis I har fået udformet et testamente til fordel for hinanden, skal I dog overveje, om dette skal ændres eller eventuelt slettes helt.

Når I går fra hinanden, bevarer I som udgangspunkt fortsat den fulde rådighed over hver jeres ejendele, ligesom I har ansvaret for jeres egen gæld. Eventuel fælles gæld vil blive fordelt ligeligt mellem jer. Hvis I ikke kan blive enige om at dele fælles ejendele mellem jer – herunder også fælles ejendom – kan I modtage hjælp hertil af Skifteretten. I nogle tilfælde kan det yderligere være nødvendigt med en retssag. Her vil det være muligt at søge om fri proces.

Læs mere om Familieret HER