Din virksomhed går konkurs, når skifteretten har afgjort, at den er insolvent og dermed ude af stand til at betale sine kreditorer. ADVORET Advokater er din juridiske og økonomiske rådgiver gennem hele processen
Er det ikke muligt at finde frem til en løsning med dine kreditorer i forbindelse med rekonstruktion, er en konkurs eneste udvej. Både du og dine kreditorer kan begære virksomheden konkurs, og det kan også ske uden forudgående rekonstruktionsbehandling. Skifteretten vurderer, om virksomhedens betalingsvanskeligheder er så store, at der ikke er udsigt til, at situationen vil forandre sig. Du bliver herefter erklæret insolvent.

Kontakt ADVORET Advokater ved konkurs
Begærer en eller flere din virksomhed konkurs, bør du henvende dig til en advokat. Det samme gælder, hvis du selv vurderer, at du ikke er i stand til at betale gælden til kreditorerne og ikke ser anden løsning. Det er vigtigt, at du ikke fortsætter med at drive virksomheden, når du har problemer med at betale kreditorerne. Ellers risikerer du at blive stillet personligt til ansvar. ADVORET Advokater hjælper dig gennem hele forløbet og sikrer, at du kommer ordentligt ud på den anden side.

Valg af kurator
Under behandlingen af virksomhedens konkurs mister du retten til at råde over alle aktiver. I stedet udpeger du eller kreditorerne en kurator, som opgør konkursboet. Det betyder, at kurator sælger de resterende aktiver i virksomheden og fordeler midlerne blandt dine kreditorer.

ADVORET Advokater har omfattende erfaring i rollen som kurator under konkursbehandling og forstår at sælge virksomhedens værdier til højeste pris. Uanset om du er kreditor med penge til gode, eller din virksomhed er gået konkurs, er ADVORET Advokater det sikre valg, når der skal udpeges en kurator i sagen.

Kontakt ADVORET Advokater på tlf. 70 70 72 97 eller via e-mail info@advoret.dk