Den 1. januar 2015 trådte en ny ejendomsmæglerlov i kraft. Loven betyder større overskuelighed for både forbruger og mægler samt et mere effektivt boligmarked med mere tryghed for forbrugeren.

Den nye ejendomsmægler lov er en blanding af nye tiltag og en videreførelse af tidligere regler. Loven har til formål at bidrage til større gennemsigtighed, effektivitet, sikkerhed og tryghed for forbrugerne i forbindelse med handel af ejendom.

Ejendomsmægleren er på sælgers side

Ejendomsmæglerens rolle er i den nye lov tydeliggjort som sælges repræsentant. Det har tidligere hersket en udbredt tvivl hos købere om, hvorvidt mægleren også varetager køberens interesser. Det er således i den nye lov gjort klart, at ejendomsmæglere fremover ikke skal drage omsorg for eller rådgive køber. Ejendomsmægleren må således ikke længere formilde lån til finansiering af køb af fast ejendom. Mægler må dog stadig henvise forbrugeren til samarbejdspartnere.

Forenkling for både mægler og køber

For at forbedre forbrugerinformationen er en række af ejdomsmæglerens rådgivningspligter og oplysningskrav ophævet eller justeret, sådan at forbrugerne udelukkende bliver præsenteret for de oplysninger, der har central betydning for ejendomshandlen. Detaljerne omkring ejendomsmæglerens honorar er ligeledes blevet forenklet, ligesom den nye lov også lemper reglerne for binding, hvormed en aftale mellem mægler og sælger nu kan løbe uden tidsbegrænsning. Disse tiltag letter altså overskueligheden og den administrative byrde for mægleren.

Stadig forvirret?

Hos ADVORET Advokater ved vi, at et ejendomskøb måske er den hidtil største investering, du skal til at foretage dig i dit liv. Det er derfor vigtigt at have den rette juridiske rådgivning og føle sig tryg gennem hele processen. Du er altid velkommen til at kontakte os via telefon 70 70 72 97 eller mail info@advoret.dk