Det er vigtigt at handle hurtigt, når din virksomhed er i krise. Alt for mange virksomheder prøver at løse problemerne selv, og konsekvenserne er ofte fatale. Søger du at lave en samlet aftale om tvangsakkord, viser du mod og styrke til at træffe de nødvendige beslutninger
Er din virksomhed i vanskeligheder, er det afgørende, at du reagerer på problemerne så hurtigt som muligt. Som led i en rekonstruktion kan du søge om tvangsakkord og dermed aktivt forsøge at styre uden om en konkurs. Reagerer du ikke, risikerer du, at kreditorerne kommer dig i forkøbet, og så er det ofte for sent at redde dit livsværk. ADVORET Advokater er specialist i sager om rekonstruktion og hjælper din virksomhed ud af krisen, når du har mistet overblikket.

UDSÆT ELLER NEDSÆT
Tvangsakkord er en gældsordning, som din virksomhed bliver tilknyttet efter aftale med dine kreditorer. Der er to former for tvangsakkord:

  • Din gæld nedsættes med en bestemt procentandel
  • Du får betalingsudsættelse.

Oftest er der tale om en kombination af de to former. Du anmoder om tvangsakkord gennem skifteretten, som stadfæster gældsordningen, hvis den godkendes af dine kreditorer.Det er dog langt fra altid let at gennemskue, hvad en tvangsakkord vil få af betydning for lige netop din virksomhed. Kontakt ADVORET Advokater for at få afdækket dine muligheder i sagen.

Kontakt ADVORET Advokater på tlf. 70 70 72 97 eller via e-mail info@advoret.dk