Små og mellemstore virksomheder oplever stigning i antallet af dårlige betalere, og undersøgelser viser, at en forsømt kreditpolitik forværrer problemet. Kontakt ADVORET Advokater, hvis kreditpolitikken i din virksomhed trænger til et tjek 

Flere dårlige betalere blandt kunderne i små og mellemstore virksomheder er en kedelig konsekvens af krisen. Tallene viser endvidere en direkte sammenhæng mellem stigningen i antallet af ubetalte fakturaer og en misligholdt kreditpolitik i virksomheden.

ADVORET Advokater hjælper dig med at udarbejde faste procedurer for fakturering og opkrævning. Dermed sikrer du, at der systematisk følges op på manglende betalinger, og du får indkrævet pengene i tide uden at miste overblikket over virksomhedens tilgodehavender.

Kundeoplysninger og kredittjek

En kreditpolitik bør også omfatte retningslinjer for oplysninger om kunden og fakturaens indhold. Det skal tydeligt fremgå af fakturaen, hvad du leverer og til hvem. På den måde sikrer du, at der ikke opstår problemer med at indkræve pengene på et senere tidspunkt. ADVORET Advokater er tilknyttet Debitor Registret og kan foretage en CPR/CVR-overvågning, så du er sikker på at have de rigtige adresseoplysninger på kunden.

Når du vurderer nye kunders kreditværdighed, forebygger du eventuelle problemer med at inddrive gælden og mindsker antallet af dårlige betalere. Derfor bør et kredittjek ligeledes indgå i virksomhedens procedurer for håndtering af debitorer.

Henvend dig til ADVORET Advokater, hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du sikrer din virksomhed mod dårlige betalere og får kontrol med ubetalte regninger.

Kontakt ADVORET Advokater på tlf. 70 70 72 97 eller via e-mail info@advoret.dk