Er du involveret i en retssag? ADVORET Advokater har omfattende ekspertise og erfaring med retssager og giver dig kvalificeret rådgivning på området

Uanset, om du er sagsøger eller sagsøgte, så er juridisk bistand næsten uundværlig. De processuelle regler, der er tilknyttet en retssag, skal overholdes til punkt og prikke. Det er dog ingen hemmelighed, at en retssag kan strække sig over lang tid og medføre betydelige økonomiske omkostninger. ADVORET Advokater rådgiver dig om dine muligheder og hjælper dig blandt andet med at undersøge, om du kan opnå økonomisk støtte til din retssag.

Fri proces
Der findes overordnet to måder, hvorpå du kan begrænse dine økonomiske udgifter til en retssag – nemlig ’fri proces’ og ’forsikringsretshjælp’. Ved fri proces forstås, at staten bærer hele udgiften til din retssag. For at opnå fri proces er det dog et krav, at du opfylder bestemte kriterier anført i retsplejelovens kapitel 31 om retshjælp og fri proces.

Forsikringsretshjælp
Retshjælpsforsikringer er typisk inkluderet som standard i eksempelvis familieforsikringer med indbodækning og bygningskaskoforsikringer mv. Hvis du er erhvervsdrivende, som er dækket af forsikring, er der sandsynlighed for, at denne indeholder forsikringsretshjælp.

Hvis du er tvivl eller har spørgsmål, som du gerne vil drøfte med os, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 70 70 72 97 eller via e-mail info@advoret.dk